Privacyverklaring van de Jazzfanfare Groningen

Persoonsgegevens

Contact met de Jazzfanfare is mogelijk via e-mail en telefoon.
Na het ontvangen van de e-mail wordt contact met u opgenomen. De persoonsgegevens worden niet bewaard, tenzij u de Jazzfanfare boekt. In dat geval praten we van klantgegegevens.

Klantgegevens verwerken we in een adminstratief pakket. Daarnaast worden klantgegevens gedeeld met een boekhouder.
Met beide partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

De klantgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk verplicht.

Derden
De Jazzfanfare verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website van de Jazzfanfare gebruikt geen cookies.

Verantwoordelijkheid
De jazzfanfare is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u hierover vragen of opmerkingen heeft dan kunt u ons schriftelijk (e-mail) bereiken: info@jazzfanfare.nl

Links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op www.jazzfanfare.nl. Andere websites zullen hun eigen privacybeleid hanteren.